Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2017

damagedsoul
22:24
Dzień jak co dzień
I znów się najebałem
— CHWYTAK. " Wjebię jej "
Reposted fromreksi0 reksi0 viacytaty cytaty
damagedsoul
22:24
8083 1043
Reposted fromkarahippie karahippie viaunsteadyshy unsteadyshy
damagedsoul
22:23
2180 fc90 500
Reposted from27days 27days viaszarakoszula szarakoszula
damagedsoul
22:22
Nabroiłem. 
A wszystko zaczęło się od tego, że się zakochałem.
Zakochałem się jakieś dwa, trzy tygodnie temu, o trzynastej dwadzieścia.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty
damagedsoul
22:21
8855 b77b
Reposted fromidzsobie idzsobie viamrsmuffincrunch mrsmuffincrunch
damagedsoul
22:21
damagedsoul
22:21

January 09 2017

damagedsoul
23:18

Już wcześniej wpadłem na to przy jakiś rozmowach z innymi, że nie umiem się już zupełnie odzywać, że nie umiem rozmawiać ani gadać i że wolę bardzo chętnie nic nie mówić.

— Edward Stachura, Jeden dzień (Królewicz)
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty

January 05 2017

damagedsoul
06:18

December 15 2016

damagedsoul
20:00
2334 2e0c
Reposted fromtost tost viadancingwithaghost dancingwithaghost

December 14 2016

damagedsoul
17:03
Mam coraz mniej ochoty na widywanie się z ludźmi, czasem nie widuję nikogo tygodniami i wcale mi tego nie brakuje. Dużo czytam, mało mówię, to wszystko.
— Hłasko, a kto
Reposted from61sekund 61sekund viacytaty cytaty
damagedsoul
17:03
5319 693c
Reposted fromannawanna annawanna viapomidoroowka pomidoroowka
damagedsoul
17:02
0060 4d46
Reposted fromthinredline thinredline viaszarakoszula szarakoszula
damagedsoul
17:02
9850 4639 500
Reposted fromMaelstrom Maelstrom viaszarakoszula szarakoszula
damagedsoul
16:59
Reposted fromweightless weightless viaunsteadyshy unsteadyshy
damagedsoul
16:58
1328 6b67 500
Reposted fromrol rol viaunsteadyshy unsteadyshy
damagedsoul
16:58

December 12 2016

damagedsoul
19:45
5022 5349 500
Jan Twardowski
damagedsoul
18:12
7303 dd5d
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
damagedsoul
18:04
Poznałam Cię wiesz? Zobaczyłam w Tobie sens wielu lat czekania, ujrzałam w końcu te dłonie, usta i oczy, które wypatrywałam gdzieś ciągle w tłumie. Wiem, że to Ty.
— N. Belcik
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl