Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2019

damagedsoul
Moje pragnienia są proste: praca, którą lubię i facet, którego kocham.
— Emily Griffin
damagedsoul
9271 45e7 500
damagedsoul
1326 d1ef 500
Reposted frommakle makle viaszarakoszula szarakoszula
damagedsoul
6426 7cc6
Reposted fromPaulaaa Paulaaa viaszarakoszula szarakoszula
5003 924f 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaszarakoszula szarakoszula
damagedsoul
damagedsoul
"Niewierność zaczyna się wtedy, gdy o czymś bardzo ważnym, intymnym w swoim życiu chcesz najpierw powiedzieć komuś innemu, a nie swojemu partnerowi lub partnerce. Można zdradzać w ogóle nie wychodząc z domu."
~ Janusz Leon Wiśniewski

May 06 2019

damagedsoul
damagedsoul
Reposted frompffft pffft viadancingwithaghost dancingwithaghost
damagedsoul
2385 88fd 500
American Gods
damagedsoul
4112 6b4c 500
Reposted frompiehus piehus viadancingwithaghost dancingwithaghost
7836 d784 500
Reposted fromsehrschwul sehrschwul viaszarakoszula szarakoszula
damagedsoul
Miłość to forma uprzedzenia. Kochasz to, czego potrzebujesz, kochasz to, co poprawia ci samopoczucie, kochasz to, co jest wygodne. Jak możesz twierdzić, że kochasz jednego człowieka, skoro na świecie jest dziesięć tysięcy ludzi, których kochałabyś bardziej, gdybyś ich kiedyś poznała? Ale nigdy ich nie poznasz.
— Charles Bukowski – "Kłopoty to męska specjalność"
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viacytaty cytaty
damagedsoul
5356 33fa 500
Reposted fromZircon Zircon viaszarakoszula szarakoszula
damagedsoul
3837 f78f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszarakoszula szarakoszula
damagedsoul
5676 106c 500
Reposted fromdjLangley djLangley viaszarakoszula szarakoszula
damagedsoul
Czego się tam dowiedziałem? Że dobro nigdy nie zwycięża. Ilość zła na świecie nigdy się nie zmniejsza. Człowiek jest straszny.
— Swietłana Aleksijewicz - "Cynkowi chłopcy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszarakoszula szarakoszula
damagedsoul
8544 9248 500
Ostatnio mój wolny czas poświęciłam na zwiedzanie rezerwatów. Osobiście wkurzyłam się na to jak bardzo ludzie nie szanują takich miejsc. Wzięłam więc worek i zaczęłam sprzątać. Nie prosiłam o pomoc, ale praktycznie wszyscy śmiali się. Reszta udawała że nie widzi. Coś jak z sprzątaniem duszy. Każdy niby wspiera, kibicuje. Ale ludzie i tak będą się śmiać że pochylasz się nad brudami.  Czystej i poukładanej duszy wam życzę 
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacytaty cytaty

February 13 2019

damagedsoul
Jesteś tak spragniona miłości, że zakochałabyś się w każdym kto okazałaby ci choć trochę zainteresowania.
— masz rację
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
damagedsoul
3923 37df 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl