Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2016

damagedsoul
18:22
4608 d977 500
damagedsoul
18:17
damagedsoul
18:15
Ludzie, których kochałem w swoim życiu, nigdy nie byli łatwi do kochania. Nie przywykłem do normalności. Za to przywykłem do katastrof.
— Augusten Burroughs

September 17 2016

damagedsoul
14:43
"Jeśli facetowi zależy to nie będziesz potrzebowała czytania między wierszami, bo okaże Ci to. A jeśli mu nie zależy, to choćbyś podała samą siebie na złotej tacy i tak pozostaniesz koleżanką do łóżka
— Piotr C - Pokolenie Ikea
damagedsoul
14:41
9347 461b
damagedsoul
14:34
damagedsoul
14:34
7876 4b78 500
damagedsoul
14:34

Jestem w tobie zakochana. Po uszy i po mankiety koszuli, której nie noszę. Po wszystko.

— K. Kowalewska // za bardzo.
damagedsoul
14:33
Nigdy nie ma porządku na świecie. Wczoraj było za gorąco, a dziś jest za mokro. Najlepiej będzie wrócić i znowu położyć się spać. 
— Muminki
damagedsoul
14:30
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viasmutnazupa smutnazupa

September 16 2016

damagedsoul
15:31
2915 37b8 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
damagedsoul
15:25
0850 4dcb
Bożena Keff
damagedsoul
11:20
2246 c2be

Każdy z Nas toczy jakąś prywatną wojnę

Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabubsoon bubsoon
damagedsoul
11:16
1338 332a
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viadesouffle desouffle
damagedsoul
11:14
7217 8e7e 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viasmutnazupa smutnazupa
damagedsoul
11:13

September 15 2016

damagedsoul
18:24
damagedsoul
18:24
damagedsoul
18:24
damagedsoul
18:21
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl