Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2016

damagedsoul
21:20

December 01 2016

damagedsoul
15:06
damagedsoul
15:06
damagedsoul
15:06
damagedsoul
15:05
7892 188b
Reposted fromkaiee kaiee viaszarakoszula szarakoszula
damagedsoul
15:04
damagedsoul
15:03
Miłością jest, że ty jesteś tym nożem, którym ja grzebię w sobie.
— Franz Kafka
damagedsoul
15:00

Coraz dobitniej uświadamiasz mi jak mało jestem dla Ciebie warta.

— znalezione, ale pasuje idealnie!
damagedsoul
14:58
Jeżeli coś nie dzieje się teraz, już, tak jak tego chcesz, to być może dlatego, że nie jest dobre. Kiedy minie czas i zobaczysz, że to nie było dobre, to być może się zdarzy. Ale nie będziesz już za tym ślepo podążać i pragnąć destruktywnie. Uwolnisz się. Wolność i spokój daje szczęście.
— redsth
Reposted fromredsth redsth viacytaty cytaty

November 29 2016

damagedsoul
23:17
2265 58be 500
Reposted fromrol rol viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
damagedsoul
23:11
1739 dd92
damagedsoul
23:10
3353 24a9 500
"Tato" William Wharton
Reposted fromhardbitch hardbitch viacytaty cytaty
damagedsoul
23:05
 "I chuj " pomyślałam. Bo myślę raczej zwięźle. 
— Rasowa singielka
Reposted fromzenibyja zenibyja viacytaty cytaty
damagedsoul
21:57

(...) jestem zmęczony, nie wiem nic i chciałbym tylko złożyć mą twarz na Twoich kolanach, czuć Twoją rękę na mojej głowie i trwać tak przez całą wieczność.

— Kafka "Listy do Mileny"
damagedsoul
20:44
damagedsoul
20:44

To, że jesteśmy w dupie, to jasne. Problem w tym, że zaczynamy się w niej urządzać.

— — Stefan Kisielewski
Reposted fromhabae habae viadancingwithaghost dancingwithaghost
damagedsoul
20:44
Generalnie była to dziewczyna miła, uczuciowa, choć na wskroś, na wylot chyba pierdolnięta
— Dorota Masłowska
damagedsoul
20:43
1773 4370
Niezupełnie. 
Reposted fromsecretoflife secretoflife viasmutnazupa smutnazupa
damagedsoul
20:41
Wmawiam sobie, że jesteś chujowy
I że mi nie zależy
Ale sama w to nie wierzę
— Cool Kids Of Death
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
damagedsoul
20:37
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl