Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2016

damagedsoul
11:54
0113 bfe5 500
Reposted fromRios Rios vialittlemouse littlemouse

October 25 2016

damagedsoul
16:16
3903 a28b

October 24 2016

damagedsoul
21:38
A wczoraj leżąc już w łóżku chciałam, żebyś był. Żebyś był tak, jak jest poduszka.
— codziennie chcę

October 23 2016

damagedsoul
18:07
2777 e6fa
damagedsoul
18:05
damagedsoul
18:04
9932 9e17
Reposted fromTveilight Tveilight viaMyBlackWings MyBlackWings
damagedsoul
17:47

October 20 2016

damagedsoul
18:00
8770 780f 500
teal owl
Reposted fromsiegmunda siegmunda
damagedsoul
17:59
if i die, check my soup. you'll learn everything 
Reposted fromdoedeer doedeer viarelationshit relationshit
damagedsoul
17:56
Chciałabym Ci wszystko powiedzieć, ale mnie o to nie pytasz.
— Alkohol szkodzi zdrowiu, ale pomaga życiu.

October 19 2016

damagedsoul
21:04
5644 f2d8 500
Reposted fromgruetze gruetze viaOnly2you Only2you
damagedsoul
21:03
4251 ef02
Reposted fromunforgiving unforgiving viajasminnie jasminnie
21:03
5061 222b
Reposted fromunco unco viajasminnie jasminnie
21:01
4558 6920 500
Reposted fromprolove prolove viajasminnie jasminnie
damagedsoul
21:00
Reposted fromtfu tfu viaOnly2you Only2you
damagedsoul
20:59
Potem płakałam, ponieważ zbyt dużo myślę, zbyt dużo chcę i zbyt dużo martwię się o przyszłość.
— Brittainy C. Cherry
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajasminnie jasminnie
damagedsoul
20:58
1742 47a2
Reposted fromnaughty-k naughty-k viajasminnie jasminnie
damagedsoul
20:56
A więc myślę że boisz się być szczęśliwa. Z jakiegoś powodu uważasz, że Twoje życie powinno być szare, nieciekawe i trudne. Myślę że specjalnie przyjmujesz pozę wiecznie niespełnionej, nieszczęśliwej ofiary losu - tak jest łatwiej, nie? Lubujesz się w swoich porażkach i nieszczęściach bo możesz je z łatwością obrócić w żart.
— David Nicholls
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajasminnie jasminnie
damagedsoul
20:56
damagedsoul
20:56
Zabawne, że można tęsknić za kimś na zapas, jeszcze wtedy, gdy wciąż siedzi przy tym samym stole.
— Cora Carmack ‘Coś do ocalenia’
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viajasminnie jasminnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl