Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

damagedsoul
2220 fedf 500
damagedsoul
A może mała lepiej bądźmy zdystansowani? Bo kiedy jesteś sama nikt nie może cie zranić.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

November 08 2017

damagedsoul
1723 2286 500

Tylu obcych sobie zupowiczów, a problemy takie same.
damagedsoul
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszarakoszula szarakoszula

November 06 2017

4558 c007 500
Reposted fromdivi divi viadancingwithaghost dancingwithaghost
damagedsoul
8170 6a9e
Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
damagedsoul
4975 578c
damagedsoul

October 24 2017

damagedsoul
8052 d315
damagedsoul
Reposted fromFlau Flau viadancingwithaghost dancingwithaghost
damagedsoul
damagedsoul
7419 88f8
Reposted frommisza misza viadancingwithaghost dancingwithaghost
To, że ktoś chce zerwać z kimś kontakt na jakiś czas nie znaczy, że ten ktoś jest dla niego nikim. Czasami jest tak, że znaczy dla niego za dużo, a on nie może sobie z tym poradzić.
— Znalezione w czeluściach internetów (via klatwyiurokiodzaraz)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
damagedsoul

October 17 2017

damagedsoul
4501 f091 500

October 12 2017

damagedsoul

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viadancingwithaghost dancingwithaghost
damagedsoul
0776 4e10
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl