Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2017

damagedsoul
Nic nie boli mnie tak, jak brak Twojego dotyku. Nic tak do mnie nie krzyczy jak Twoje milczenie. Nic tak nie kłuje mnie w oczy, jak Twoja nieobecność.
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty

March 09 2017

damagedsoul
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć.
— Tess Gerritsen
damagedsoul
Staram się. Naprawdę się staram. Ale to trudne, bo czasem wszystko wraca. Jedna rzecz czasem powoduje lawine. Niby nic się nie stało. Ale czasem pękam przez swój bagaż doświadczeń. Tak jak dziś. Aż mi wstyd.
— nie chcę taka być

March 05 2017

damagedsoul
8439 acc6 500

March 02 2017

damagedsoul
6711 4bfe 500
Reposted fromaknatazs aknatazs vialaparisienne laparisienne
damagedsoul
2106 6856
damagedsoul
Opiekuńczość mężczyzny wyzwala we mnie wielkie wzruszenie, które bardzo łatwo zamienia się w zauroczenie. Nie daj Boże odda mi on swój sweter, czapkę na uszy naciągnie, dłonie w dłoni ogrzeje! Nie daj Boże się zatroska, czy aby jadłam śniadanie, albo się bólem głowy zatrwoży! O, wtedy przepadłam!
— Anna Janko
damagedsoul
2211 3edf
Reposted fromNajada Najada vialaparisienne laparisienne
damagedsoul
Gdzie jesteś i dlaczego nie tutaj? 
— Maria Goniewicz
Reposted fromlavendowy lavendowy vialaparisienne laparisienne
damagedsoul
6530 6968 500
Reposted fromnihilarian nihilarian vialaparisienne laparisienne
damagedsoul
Mam kryzys własnej wartości. Byłoby miło, gdyby ktoś mi przypomniał, że wcale nie jestem taka beznadziejna jak mi się wydaje.
damagedsoul
Czas kupić sobie psa. Ludzie to chuje.
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
damagedsoul
7533 ba07
co? /

March 01 2017

damagedsoul
Bez Ciebie jestem tak trudny, że trudno siebie mnie znieść. 
— Maleńczuk
Reposted fromlovvie lovvie vialaparisienne laparisienne
damagedsoul
Gdyby następnego dnia rano ktoś powiedział tak: "Stiopa! Jeżeli natychmiast nie wstaniesz, zostaniesz rozstrzelany!" - Stiopa odpowiedziałby słabym, ledwie dosłyszalnym głosem: "Rozstrzeliwujcie mnie, róbcie ze mną, co chcecie, za nic nie wstanę".
— Michał Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viacytaty cytaty

February 26 2017

damagedsoul
2269 5718
Reposted fromfoina foina viamountaindew mountaindew
damagedsoul
damagedsoul
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
damagedsoul
Kiedy jest Ci źle a pierwszy numer, pod który dzwonisz nie odbiera, to znaczy, że czas zmienić swój pierwszy numer.
— Katarzyna Wołyniec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl