Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2019

damagedsoul
0066 2524
Reposted fromkarahippie karahippie viaszarakoszula szarakoszula

October 23 2019

damagedsoul
Najlepsze przeprosiny, to zmiana zachowania.
— znalezione
Sponsored post
feedback2020-admin
damagedsoul
damagedsoul
2922 7a75 500
Reposted fromnyaako nyaako viadancingwithaghost dancingwithaghost
damagedsoul
Reposted fromFlau Flau viaszarakoszula szarakoszula
4564 f8e9 500
Reposted fromamatore amatore viaszarakoszula szarakoszula
damagedsoul
5052 c62f 500
Reposted fromgrobson grobson viaszarakoszula szarakoszula

July 28 2019

damagedsoul
Moje pragnienia są proste: praca, którą lubię i facet, którego kocham.
— Emily Griffin
damagedsoul
9271 45e7 500
damagedsoul
1326 d1ef 500
Reposted frommakle makle viaszarakoszula szarakoszula
damagedsoul
6426 7cc6
Reposted fromPaulaaa Paulaaa viaszarakoszula szarakoszula
5003 924f 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaszarakoszula szarakoszula
damagedsoul
damagedsoul
"Niewierność zaczyna się wtedy, gdy o czymś bardzo ważnym, intymnym w swoim życiu chcesz najpierw powiedzieć komuś innemu, a nie swojemu partnerowi lub partnerce. Można zdradzać w ogóle nie wychodząc z domu."
~ Janusz Leon Wiśniewski

May 06 2019

damagedsoul
damagedsoul
Reposted frompffft pffft viadancingwithaghost dancingwithaghost
damagedsoul
2385 88fd 500
American Gods
damagedsoul
4112 6b4c 500
Reposted frompiehus piehus viadancingwithaghost dancingwithaghost
7836 d784 500
Reposted fromsehrschwul sehrschwul viaszarakoszula szarakoszula
damagedsoul
Miłość to forma uprzedzenia. Kochasz to, czego potrzebujesz, kochasz to, co poprawia ci samopoczucie, kochasz to, co jest wygodne. Jak możesz twierdzić, że kochasz jednego człowieka, skoro na świecie jest dziesięć tysięcy ludzi, których kochałabyś bardziej, gdybyś ich kiedyś poznała? Ale nigdy ich nie poznasz.
— Charles Bukowski – "Kłopoty to męska specjalność"
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...